Intresset mycket stort för palliativ cancervård inom akutsjukvården – över 170 läkare på plats på heldagsutbildning

Sidan publicerades 2 oktober 2017

Den 22 september samlades ett stort antal deltagare i centrala Stockholm för att ta del av praktisk kunskap om handläggning av patienter som är i olika palliativa faser (tidig fas, sen fas och livets slutskede, enligt WHOs definition 2002). Särskilt fokus låg på cancerpatienters problematik.

Initiativet att integrera akutsjukvård och palliativ medicin visade sig vara mycket lyckat. Så här säger några av deltagarna:

”Jättebra och lärorik dag. Otroligt välordnat och proffsigt, den bästa utbildning vi fått gå under AT.”

”Så bra med era djupa reflektioner och mycket praktiskt förankrad kunskap och erfarenhet.”

”Oerhört välplanerat och organiserat. Föreläsare karismatiska, väl förberedda och kunniga. Bästa utbildningen vi haft under AT.”

Dagen var ett samarbete mellan PKC (Palliativt kunskapscentrum) och RCC Stockholm-Gotland (Regionalt Cancercentrum). Fredrik Strandlund, verksamhetschef på PKC modererade.

De erfarna och namnkunniga föreläsarna var: 
Gabriella Frisk (onkolog, verksam inom palliativ medicin, ASIH Stockholm södra, Nacka), Helena Adlitzer (sjuksköterska, processledare för palliativ cancervård vid RCC), Kathrin Wode (onkolog, processledare i integrativ medicin och palliativ konsult på Gastrocentrum på Karolinska Huddinge) och Peter Strang (onkolog, professor i palliativ medicin (KI och Stockholms Sjukhem) och vetenskaplig ledare för PKC).

Några av läromålen för dagen bestod av:
1. Att kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård
2. Att ha kunskap om principer och praktiska råd kring palliativ symtomlindring vid svår smärta, illamående, andnöd och depression.
3. Att ha kunskap om att initiera och genomföra brytpunktssamtal och diskutera möjliga svårigheter och lösningar.

Efter avslutad dag delades ett kursintyg ut.