31 stycken vårdförlopp igång i SVF under 2018

Sidan publicerades 2 oktober 2017

Den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) fortgår under 2018 och tre nya förlopp kommer att införas under året vilket innebär att 31 förlopp kommer att vara igång.

Genom att följa den överenskommelse som slutits mellan Socialdepartementet och SKL förväntas SLL få fortsatt ca 92 mkr i stimulansmedel för cancervården och införandet av SVF under 2018.

Sedan arbetet startade 2015 har t.ex. ledtider inom patologi kortats avsevärt, i vissa förlopp så mycket som över 50%. För prostata har ledtiden gått från 21 kalenderdagar år 2014 till 8 kalenderdagar 2017.