Ytterligare Diagnostiskt Centrum på Danderyds sjukhus

Sidan publicerades 9 mars 2017

Ytterligare ett Diagnostiskt Centrum för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar föreslås öppna vid Danderyds sjukhus under 2017. Sedan 2014 har ett Diagnostiskt Centrum funnits vid Södertälje sjukhus som visat mycket goda resultat. Centrumen ska erbjuda utredning i öppenvård utan onödiga väntetider för patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom i Stockholms län efter remiss från läkare. Målet för centrumen är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård.

Var tionde minut insjuknar en person i Sverige i cancer. Tiden mellan symtom och diagnos kan variera stort. Väntetiderna till cancerdiagnos är i många fall allt för långa och att långa utredningstider skapar oro hos patienterna.

-  För patienten innebär Diagnostiskt Centrum en snabb kontakt, korta utredningstider och trygghet. Tiden med osäkerhet minimeras. Med Diagnostiskt Centrum på Danderyds- och Södertälje sjukhus förbättras tillgängligheten för patienterna boende i länet som behöver utredas för allvarliga ospecifika symtom och patienter med misstänkt metastas utan känd primärtumör, säger Roger Henriksson, professor och chef vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Mycket goda resultat

Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus har sedan starten 2014 visat mycket goda resultat gällande effektivisering av arbetssätt, korta utredningstider och patientomdömen. Av de patienter som utretts under de två första åren har 26 % diagnosticerats med tumörsjukdom. Utredningar som erfarenhetsmässigt tagit mellan fyra och sex månader avklaras på Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus för fler än hälften av patienterna inom det uppställda projektmålet om 16 arbetsdagar.

Målgrupp

Till Diagnostiskt Centrum remitteras patienter som är 18 år eller äldre med välgrundad misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning inte visat någon säker diagnos alternativt patienter med en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd.

Beslut

Beslut kommer att tas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2017 enligt förslag i cancerplanen för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. Det är en åtgärd för att konkretisera den nationella cancerstrategin avseende tidig upptäckt av cancer samt införandet av standardiserade vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och cancer utan känd primärtumör (CUP). Införande av standardiserade vårdförlopp är en del av den nationella satsningen om kortare väntetider i cancervården som i en första fas pågår mellan 2015-2018. 

Läs tjänsteutlåtandet här - Organisation för standardiserade vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom och cancer med okänd primärtumör -CUP

Mer information

Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus

Standardiserade vårdförlopp

Diagnostiskt Centrum på viss.nu