Uppskattad spridningskonferens om Botkyrkaprojektet

Sidan publicerades 31 mars 2017

Den 28:e mars deltog flera namnkunniga inom folkhälsa från hela Sverige på RCC Stockholm - Gotland och Unesco LUCS spridningskonferens om det interkulturella informationsprojektet - Goda vanor för ett friskare liv - som genomförts i samarbete med Botkyrka kommun. Folkhälsostrategen, Hanna Lind, från Botkyrka kommun berättade bland annat om de goda erfarenheterna från projektet.

Landstingsråd, politiskt sakkunniga, utredare vid folkhälsomyndigheten, kommunala folkhälsosamordnare och tjänstemän inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen var några av deltagarna i konferensen om goda erfarenheter från det interkulturella informationsprojektet i Botkyrka. 

– Det känns fantastiskt att det har varit så stort intresse. Det visar att det finns ett behov av folkhälsoarbete i hela Sverige och vi är mycket glada och stolta att kunna bidra i utvecklingen av detta viktiga arbete säger, Arja Leppänen, projektledare och patientföreträdare, RCC Stockholm – Gotland. 

Konceptet med hälsoinformatörer framgångsrikt

Syftet med projektet var att öka kunskapen bland boende i kommunen kring cancer och hur man kan minska risken att drabbas. Ett stort antal åtgärder kring information och utbildning har genomförts. Information kring hur man minskar risken att drabbas av cancer har tagits fram på nio olika språk. Konceptet med hälsoinformatörer är särskilt lyckat, då de efter utbildning av RCC, nått ut till grupper som hälso-och sjukvården normalt har mycket svårt att nå.

 Samarbetet med RCC har varit så otroligt givande. Med utgångspunkt i alla människors lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa och vård, har vi tillsammans med Botkyrkaborna utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt utifrån olika samhällsgruppers behov och förutsättningar. Framgången ligger i kommunikation från medborgare till medborgare i kombination med det ömsesidiga samspelet mellan Botkyrkaborna, kommunen och RCC. Tillsammans bidrar vi till en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling i Botkyrka säger, Hanna Lind folkhälsostrateg, Botkyrka kommun.

 Arbetet som RCC genomfört tillsammans med invånare i Botkyrka, Botkyrka kommun med flera har givit ett mycket gott resultat och är ett koncept som kan appliceras inom fler områden i vårt landsting säger, Jens Sjöström, ordförande i Unesco Lucs och oppositionslandstingsråd (S) med ansvar för Regionplanering och personalfrågor.

Projektet har haft stöd av UNESCO och har fått stor uppmärksamhet regionalt, nationellt och internationellt.

 En stor del av RCCs arbete med den nationella cancerstrategin har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. Detta projekt är ett mycket gott exempel på arbete som genomförts för att nå detta mål, säger Roger Henriksson, professor och chef, RCC Stockholm – Gotland.

Socioekonomi påverkar överlevnaden i cancer

Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Förklaringen till dessa skillnader finns på många olika nivåer, från det som händer vid mötet mellan sjukvårdspersonal och patienter till rent organisatoriska orsaker och patientens förutsättningar och livsstil. Detta var bakgrunden till att projektet startades. 

Medverkande

På bilden, från höger till vänster: Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt centrum, Unesco LUCS, Miriam Elfström, processledare prevention, RCC Stockholm - Gotland, Jens Sjöström, ordförande Unesco LUCS, oppositionslandstingsråd (S), Arja Leppänen, projektledare, processledare jämlik vård och patientsamverkan, Roger Henriksson, chef RCC Stockholm - Gotland, Hanna Lind, folkhälsostrateg Botkyrka kommun. 

Mer information

Interkulturellt informationsprojektet - Goda vanor för ett friskare liv