Ökad kapacitet för strålbehandling i Stockholms cancervård

Sidan publicerades 10 mars 2017

Kapaciteten för strålbehandling för cancerpatienter i Stockholms län kommer att öka med cirka 25 till 30 procent under de närmaste åren. Till det kommer en ändrad organisation för strålbehandlingen som syftar till en mer sammanhållen, effektivare och tryggare cancervård där hela vårdprocessen, inklusive strålbehandling, samlas runt patienten på de tre sjukhus som bedriver onkologisk vård för de stora cancersjukdomarna.

Vårdpersonal håller patient i handen

Fler drabbas av cancer i länet och behovet av effektiv och patientsäker cancervård kommer att fortsätta öka. Satsningen inom strålbehandlingen innebär att antalet strålacceleratorer ökar från 12 till 14–16 stycken i länet.

Strålbehandling på tre sjukhus

Idag bedrivs strålbehandling på Karolinska Universitetssjukhuset. Den ändrade organisationen innebär att strålbehandling kommer finnas på Karolinska, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. På dessa sjukhus bedrivs idag cancerbehandling inom de stora tumörsjukdomarna. I och med organisationsförändringen av strålterapin blir det ett naturligt vårdflöde för cancerpatientens hela väg genom vården på varje sjukhus.

– För patienter med cancer blir det en tryggare och effektivare vård när varje sjukhus får ett helhetsansvar för hela vårdprocessen, från diagnos och behandling till tidig uppföljning inklusive rehabilitering och forskning, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholms läns landsting.

Mer sammanhållen och tryggare patientprocess

Detta är en följd av genomförandet av regionens Cancerplan och den nationella cancerstrategin där ett av kraven är sammanhållna patientprocesser så långt det går. Förslaget bygger på en utredning kring hur strålbehandlingen fungerar i dag och kapacitetsbehovet framöver. Över 50 intervjuer har gjorts med vårdpersonal, nationella och internationella experter samt patientföreträdare och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Patienter med mer ovanliga cancerdiagnoser kommer även i fortsättningen att få cancervård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Tidplan

Södersjukhuset väntas kunna starta sin strålbehandlingsverksamhet i början av 2018. Karolinska Universitetssjukhuset får tillgång till helt nya acceleratorer i samband med att verksamheten flyttar in i den nya sjukhusbyggnaden under 2018. Capio S:t Göran kan troligen starta sin verksamhet till hösten 2018. Då är även de nya acceleratorerna i bruk.

Satsningen och en ändrad organisation av strålbehandling beslutades på hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars. Efter beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden kommer arbetsgrupper bestående av representanter från sjukhusen och landstingets centrala förvaltningar tillsättas för genomförande av organisationsförändringarna.

Läs tjänsteutlåtandet på sll.se

Läs mer om utredningen av strålbehandling i Stockholms län 

Läs om förstärkning av den onkologiska vården i SLL som gjordes under 2016

Läs mer om regionens cancerplan