Lärande i centrum på Södersjukhuset

Sidan publicerades 24 mars 2017

Nu har informationshörnan som är en del av konceptet Lärandecentrum öppnat på onkologiska mottagningen på Södersjukhuset.

Infomationshörnan på onkologiska mottagningen på Södersjukhuset.

Informationshörnan är en del av konceptet Lärandecentrum och utgör en fysisk mötesplats för patienter och personal inom cancervården. Tanken är att patienterna ska kunna förbereda sig inför besöket på sjukhuset och att de ska kunna söka information efteråt. Det finns medicinskt korrekt information i olika format, som text, bild och film. Målet är att öka patienter och närståendes kunskap och förståelse av sjukdomen och behandlingen.

För att främja dialog och samtal kommer informationshörnan även att bemannas av onkologsjuksköterskor från Cancerrådgivningen på torsdagar kl. 09.30-12.00 för att svara på frågor och hjälpa till i att hitta och förstå information.

- Lärandecentrum utvecklas för att stärka patienternas möjlighet till delaktighet i vården. I konceptet ingår också pedagogisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården och att stötta patienter och närstående i lärandet om behandlingen och sjukdomen säger Lena Engqvist Boman, projektledare för Lärandecentrum, RCC Stockholm – Gotland.

Ella Bolin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm, inviger formellt informationshörnan.

Utvecklingen av Lärandecentrum är en del av Cancerplanen och Program 4D, ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Arbetet leds av Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland.

Mer information om Lärandecentrum