Karolinska Universitetssjukhuset får nationellt uppdrag för tre avancerade cancerbehandlingar

Sidan publicerades 21 mars 2017

Nu är det klart att Karolinska Universitetssjukhuset får nationellt uppdrag för ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar. Förändringen träder i kraft den 1 november 2017. Tidigare har sjukhuset det nationella uppdraget för tre andra högspecialiserade cancerbehandlingar. Syftet är att ge bättre vårdresultat och högre patientsäkerhet för cancerpatienter i hela landet.

Från den 1 november ska kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer och lokalt avancerad bukspottkörtelcancer samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer kommer endast utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I arbetet med den nationella vårdstruktureringen har Karolinska Universitetssjukhuset tidigare beslutats vara nationell vårdenhet för kirurgi vid matstrupscancer (definierade ovanliga tillstånd), CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan samt kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer.

- Att Karolinska Universitetssjukhuset får ytterligare nationella uppdrag att behandla patienter med dessa ovanliga cancerdiagnoser ligger helt i linje med vårt uppdrag att bedriva högspecialiserad och avancerad sjukvård, i samverkan med övrig vård i länet och nationellt, säger Harald Blegen, Temachef Cancer och Divisionschef Onkologi Thorax.

Högre patientsäkerhet med nivåstrukturering enligt nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin lyfter fram att åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer ska koncentreras till färre ställen i landet. Detta bidrar till att skapa värde för patienten, ge ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt högre patientsäkerhet för cancerpatienter i hela landet. Det ska också leda till ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser samt stärka basen för klinisk forskning.

Bakom förslaget står Regionala cancercentrum i samverkan, som lagt fram förslaget till landets hälso- och sjukvårds-, landstings- och regiondirektörer. SKL:s sjukvårdsdelegation har uttalat sitt stöd för RCC:s arbete med den så kallade nationella nivåstruktureringen. Nu har också hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län fattat beslut genomföra detta.

-  Det är glädjande att Karolinska Universitetssjukhuset blir ett av de sjukhus som kommer att behandla dessa ovanliga cancersjukdomar. Koncentration av vård för ovanliga cancersjukdomar bidrar starkt till hög kompetens genom hela vårdkedjan och en mer jämlik cancervård helt i enighet med vår regionala Cancerplan, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Med den nya rekommendationen kommer totalt tio behandlingar vara spridda över landets samtliga sju universitetssjukhus. På Karolinska Universitetssjukhuset kommer sex behandlingar utföras. 

 Läs mer om RCC:s arbete med nivåstrukturering