Fler stockholmare och gotlänningar tar prov för att upptäcka tarmcancer

Sidan publicerades 20 mars 2017

Varje år får över hundratusen stockholmare och gotlänningar genom screening möjlighet att genom enkel provtagning upptäcka cancer i tjock- och ändtarm i ett tidigt skede. I en internationell studie ligger Stockholms län och Region Gotland näst högst vad gäller deltagande, och en ny typ av test har gett fler möjlighet till tidig upptäckt av tarmcancer.

Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen hos män och kvinnor i Sverige. I Stockholm och på Gotland fick strax över tusen invånare diagnosen under förra året. Stockholms läns landsting och Region Gotland erbjuder screening för tarmcancer till alla invånare mellan 60 och 69 år, med ett utskick som sker vartannat år. Det innebär att cirka 115 000 invånare får möjlighet att delta i screeningen varje år. 

Nytt test ökade provtagning 

I en internationell studie ligger Stockholms län och Region Gotland näst högst bland de länder som ingick i studien vad gäller deltagande – omkring 65 procent av alla mottagare tar möjligheten att skicka in ett prov för screening (kvinnor cirka 70 procent, män cirka 60 procent). En ny typ av test, som infördes under hösten 2015, har höjt provtagningsfrekvensen med drygt 5 procent (vilket motsvarar upp till 7 000 individer) och gett fler möjlighet att hitta cancer i ett tidigt skede.

 – Allt fler drabbas av tarmcancer och det är mycket positivt att fler stockholmare och gotlänningar väljer att delta i screeningen, så att vi kan upptäcka tarmcancer i ett så tidigt skede som möjligt. Det nya provet som nu används är betydligt enklare, och har bland annat även bidragit till att fler män deltagit – en grupp som tidigare varit lite sämre på att ta prov, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholms län landsting.

Tidig upptäckt ökar chansen att bli botad

 Cancer i tjock- och ändtarmen är den näst vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Denna typ av cancer har få eller inga symtom i ett tidigt skede, och därför är provtagning för tarmcancer avgörande för att hitta och bota sjukdomen. Till skillnad från screening för bröstcancer, där undersökningen sker hos vårdgivaren, tas screeningprovet för tarmcancer enkelt i hemmet av individen själv. 

Om tarmcancerscreening

Det är Stockholms läns landsting, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland som utvecklar, samordnar och genomför screeningprogrammet - som är det enda programmet för tarmcancerscreening i Sverige. Stockholms län införde allmän tarmcancerscreening för 10 år sedan. Regelbunden provtagning är viktig och alla mellan 60 och 69 år blir automatiskt erbjudna screening, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. De får ett brev med en provtub skickat hem till sig. I brevet finns information och allt de behöver för att genomföra provtagningen.