10 nya cancerdiagnoser i standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 20 mars 2017

År 2015 och 2016 infördes standardiserade vårdförlopp för 18 cancerdiagnoser.

Arbetet fortsätter 2017 då standardiserade vårdförlopp införs för följande 10 diagnoser:

  • Akut lymfatisk leukemi
  • Analcancer
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Livmoderhalscancer
  • Livmoderkroppscancer
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

Det pågår ett intensivt arbete med att implementera de standardiserade vårdförloppen i regionen.

–  Den direkta interaktionen, det goda samarbetet mellan RCC och cancervården och den goda kunskapen om cancer inom dessa organisationer har varit mycket fruktbart, säger Mona Ridderheim, läkare och verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm – Gotland.  

Syftet med de standardiserade vårdförloppen är att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos samt vilka tidsgränser som gäller.

Ytterligare fem diagnoser får SVF under 2018

Under 2017 pågår dessutom ett arbete med att ta fram standardiserade vårdförlopp för ytterligare högst fem diagnoser. Dessa planeras för införande under 2018. De diagnoser det rör sig om ser du här.