Patienters upplevelser av cancervården

Sidan publicerades 9 maj 2017

Läs patientnämndens senaste sammanställning av klagomål, synpunkter och frågor från patienter och närstående rörande cancervård.

Här kan du läsa och ta del av patienters och närståendes egna upplevelser från cancervården i Stockholms län. 

Syftet är att rapporterna kan tjäna som underlag till förbättringsarbetet inom cancersjukvården. Alla vårdenheter får också sina specifika rapporter skickade till sig från Patientnämnden.

Läs senaste samanställningen här.