Kortare ledtider för patologisvar

Sidan publicerades 14 juni 2017

Sedan SVF:s start 2015 har ledtiderna för patologisvar kortats på bred front. Nyckeln till framgång har varit införande av lean-konceptet och nya arbetssätt. För de stora diagnosgrupperna malignt melanom, prostata- och bröstcancer når Karolinska Universitetslaboratoriet redan målnivåerna i standardiserade vårdförlopp. För prostatacancer är svarstiderna halverade.

För att hantera den omfattande påverkan som standardiserade vårdförlopp (SVF) haft på verksamheterna har kliniken för patologi och cytologi på Karolinska förändrat både arbetssätt och hanteringen av prover. Det har visat sig ge mycket goda resultat redan 2016 och trenden håller i sig.

– Det känns fantastiskt att vårt arbete, inkluderande det goda samarbetet med RCC Stockholm Gotland, gör att ledtiderna kortas på bred front för patologisvar då en högkvalitativ och snabb diagnostik har en central betydelse för patienten, säger Mikael Björnstedt, chef vid kliniken för patologi och cytologi på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Undanträngningseffekten uteblir

SVF är införda i regionens samtliga patologiverksamheter men de största volymerna hanteras av Karolinska universitetslaboratoriet. Samtliga SVF-flöden berör patologin till skillnad från de kliniska processerna som i normalfallet endast hanterar ett eller ett fåtal flöden.

– För att inte störa diagnostiken utanför SVF har patologiavdelningarna tagit ett strategiskt beslut att hantera samtliga tumörfall, oavsett om de ingår i SVF eller inte, som prioriterade. Detta innebär att svarstider från patologen inte skiljer sig mellan SVF-fall och fall som är utanför SVF, undanträngningseffekten uteblir. Framtiden bådar gott och vi ser stora möjligheter till att korta ledtiderna ytterligare, berättar Mikael Björnstedt vidare. 

Kortare ledtider inom stora diagnosgrupper

– Satsningen ger effekt för stora diagnosgrupper och bidrar till en mer jämlik cancervård i hela regionen, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC Stockholm - Gotland.

På Karolinskas kliniker hanteras cirka 20 000 cancerdiagnoser varje år. Sedan 2014 har ledtiderna kortats med 13 dagar för prostatacancer, 6 dagar för tarmcancer och 19 dagar för malignt melanom. Svarstidskraven för bröstcancer uppfylldes redan före SVF som ett resultat av ett välfungerande multidisciplinärt samarbete.

 Mer information