Internationellt samarbete inom INCA-plattformen

Sidan publicerades 13 juni 2017

2016 startades ett internationellt kvalitetsregister på INCA-plattformen för skelettmetastaser i ett samarbete mellan Ortopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och RCC Stockholm – Gotland. Syftet är att ta fram en mer träffsäker överlevnadsprognos för att kunna skräddarsy den kirurgiska behandlingen av cancerorsakad fraktur-, och ryggmärgskompression. Det är av stor vikt för patienten att prognosen blir så korrekt som möjligt för att minska komplikationer och förbättra livskvalitén.

Internationellt kvalitetsregister för skelettmetastaser på INCA

INCA

Registret finns på INCA-plattformen som är landstingens och RCC:s gemensamma tekniska plattform för kvalitetsregister inom bland annat cancersjukvården. Registret är helt unikt genom möjligheten att kunna registrera data från utländska patienter.

– Det är ett tekniskt genombrott att vi öppnat upp registret för registrering av data från patienter internationellt, säger Marie Lindquist produktägare för kvalitetsregistret för skelettmetastaser, RCC Stockholm – Gotland. 

Stort intresse för kliniskt beslutsstöd

Kvalitetsregistrets data används i det nyutvecklade adaptiva kliniska beslutsstödet, PATHFx. PATHFx baseras på 11 kliniska variabler och är med hjälp av Machine Learning utvecklat inom ramen för en KI-avhandling (Turning Data Into Decisions - Clinical Decision Support in Orthopaedic Oncology). 

– Det är fantastiskt att se att intresset för PATHFx växer, det visar att det finns ett stort behov av en mer korrekt diagnos och behandling internationellt. I dagsläget har tre välkända tumörcentra i USA anslutit till registreringen; Memorial Sloan Kettering, Johns Hopkins och Murtha Cancer Center samt 5 Universitet i Tokyo.  University of Singapore, den nationella italienska ortopedföreningen (SIOT) och universitetet i Tammerfors (Finland) påbörjar nu registrering. I kön står också University of Copenhagen och många andra universitet har anmält intresse, säger Rikard Wedin ortoped vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och registerhållare.

Underlättar möjlighet att skräddarsy behandling

PATHFx levererar sannolikheten för att patienten ska överleva 1, 3, 6, 12, 18 och 24 månader efter operation av skelettmetastas vilket underlättar läkarens möjligheter att skräddarsy behandlingen. Patienternas livskvalité ökar, komplikationsriskerna och vårdkostnaderna minskar.  

– Registret har förutom möjligheten att jämföra våra behandlingsresultat med andra länder uppgiften att hålla PATHFx uppdaterat och ständigt uppdatera algoritmerna i takt med att nya cancerbehandlingar introduceras, säger Rikard Wedin Ortoped vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och registerhållare. 

– Det är fascinerande att den nya kombinationen av internationellt kvalitetsregister av hög kvalitet med adaptivt kliniskt beslutstöd kommer att förbättra behandlingen av skelettmetastaser i stora delar av världen – jag är mycket glad och stolt att den nationella INCA-plattformen lyckats genomföra detta tekniskt avancerade arbete, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. 

Mer information