Hälsoinformatörer ökar kunskapen om cancer i Sigtuna

Sidan publicerades 26 juni 2017

Efter ett lyckat pilotprojekt med lokala hälsoinformatörer i Botkyrka ska Sigtuna implementera modellen som utvecklats för att informera om cancerprevention bland invånare där screeningdeltagandet är lågt och där vi har svårt att nå ut med hälsoinformation. Modellen har utvecklats inom pilotprojektet Interkulturellt informationsprojekt – ”Goda vanor för ett friskare liv” som har drivits av RCC Stockholm – Gotland i samarbete med Botkyrka kommun.

Canceröverlevnaden ökar kontinuerligt i Sverige. Däremot ses fortfarande skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Ohälsan är större bland lågutbildade och utrikes födda, de har mindre chans att överleva en cancersjukdom. I Sigtuna kommun går till exempel 58 procent av kvinnorna regelbundet på cellprovtagning för livmoderhalscancer – den lägsta andelen i hela Stockholms län.

– Vi hoppas att införandet av modellen med hälsoinformatörer ska göra att fler inser hur viktigt det är att gå på de undersökningar som erbjuds och att det ska leda till att våra invånare får bättre förutsättningar för att leva ett bra liv, säger Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg i Sigtuna kommun.

Informationsspridning via hälsoinformatörer

Informationen om cancer kommer att spridas via hälsoinformatörer. Deras uppgift kommer att vara att berätta om vad man kan göra för att minska risken att drabbas av cancer på sitt eget språk i de egna nätverken som till idrottsföreningar, kyrkor/moskéer, kvinnoklubbar och kulturföreningar.

– Framgången har visat sig ligga i kommunikation från medborgare till medborgare i det egna lokala samhället på det egna modersmålet. Det skapar bättre möjligheter för att informationen ska uppfattas och förstås rätt i sitt sammanhang, säger Arja Leppänen, processledare jämlik vård, RCC Stockholm – Gotland.

Därför kommer Sigtuna kommun söka efter hälsoinformatörer som är bosatta i kommunen. Från RCC kommer Désirée Branovici, som arbetat som hälsoinformatör i Botkyrka, att ansvara för att samordna arbetet mellan hälsoinformatörerna, Sigtuna kommun och RCC. Désirée kommer även att koordinera de aktiviteter som kommer att genomföras.

Information

Informationen vi går ut med är baserad på EU:s europeiska kodex mot cancer som består av forskningsbaserade åtgärder för att minska risken att drabbas av cancer. I kodexen lyfter man 12 olika områden för cancerprevention, men vi valde 8 av dem till vårt informationsarbete då de är områden som den enskilda människan kan påverka i sitt vardagsliv. Ju fler rekommendationer man följer, desto lägre är risken att drabbas av cancer. Dessa är:

  • Rök inte och undvik tobak.
  • Ha en hälsosam kroppsvikt.
  • Var fysiskt aktiv.
  • Ät hälsosam och varierad mat.
  • Drick måttligt med alkohol eller inte alls.
  • Njut av solen, men bränn dig inte.
  • Gå på screening när du kallas! (tarmcancer, bröstcancer, livmoderhalscancer).
  • Vaccinera dig mot HPV (Humant Papillom Virus).

Stort intresse från fler kommuner

En stor del av RCC:s arbetet med den nationella cancerstrategin och den regionala Cancerplanen har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. Därför initierades pilotprojektet Interkulturellt informationsprojekt ”Goda vanor för ett friskare liv” av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

– Jag är väldigt glad att Sigtuna satsar på att införa modellen som visat sig ge ett mycket bra resultat i Botkyrka. Invånarna uppskattar information som ges på deras eget språk vilket medför att vi kan nå ut till grupper som vi annars har svårt att nå med hälsoinformation. Intresset från flera kommuner i landet är stort och fler kommuner i landet står på tur för att införa modellen, säger Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland.

Vi har och kommer att medverka i fler aktiviteter för att öka jämlikheten i länet.

– I maj var vi inbjudna till hälsodagarna i Rinkeby där hälsoinformatörer från Botkyrka deltog. Vi har även ett samarbete på gång med det Romska ungdomsförbundet och den somaliska föreningen i Rinkeby. Jag ser positivt på framtiden och är stolt och glad över att vi kan bidra till en bättre hälsa för fler, avslutar Arja Leppänen. 

Läs mer om pilotprojektet Interkulturellt informationsprojekt – ”Goda vanor för ett friskare liv”