Patienters berättelser om cancervården

Sidan publicerades 16 januari 2017

Nu finns nya berättelser från patienter och närstående om deras egna upplevelser från cancervården.

Patientnämnden sammanställer klagomål, synpunkter och frågor från patienter och närstående rörande cancervård en antal gånger varje år. 

Nu finns berättelser fram till december 2016.