Södersjukhuset öppnar nya lokaler för bröstcentrum

Sidan publicerades 10 februari 2017

9:e februari invigdes Södersjukhusets bröstcentrum i nya centralt belägna lokaler vid Södra station. Bröstcentrum vid Södersjukhuset är ett av tre bröstcentrum som öppnade 1 januari 2016 i Stockholm. En sammanhållen vårdprocess inom bröstcancervården - med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning - utgör grunden för de tre bröstcentrumen i Stockholm.

Foto: Rainer Tihvan Fotogruppen Sös.

- Utvecklingen av bröstcentrum och genomförandet av cancerplanen tar ytterligare ett steg nu när Södersjukhuset öppnar bröstcentrum i nya centrala lokaler för diagnostik och forskning, säger Kjell Bergfeldt, projektledare Bröstcancer 4D och verksamhetsutvecklare vid RCC Stockholm - Gotland.  

Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för patienter med bröstcancer, från diagnos och utredning till behandling och rehabilitering. Syftet är en tryggare och mer sammanhållen vård, med ett omhändertagande som garanterar jämlikhet och effektivitet genom hela vårdprocessen. Samtidigt blir också tillgängligheten bättre när fler vårdkompetenser samlas på ett ställe.

Patientnära forsking

Vid varje bröstcentrum finns en forskningskoordinator vars uppgift är att implementera sammanhållna processer för vård och forskning runt bröstcancerpatienten. De har det övergripande ansvaret för att bygga upp infrastruktur för forskning samt underlätta och samordna kliniska forskningsprojekt inom bröstcancer. Målet är bland annat att samtliga patienter som diagnosticeras med bröstcancer ges möjlighet att medverka i kliniska studier och inkluderas i forskningsprojekt oavsett var i vårdprocessen de befinner sig.

På Södersjukhusets nya bröstcentrum pågår Karmastudien - en av världens största bröstcancersstudier med målet att minska insjuknande och dödlighet i bröstcancer.

-  Med den centrala placeringen vid Södra station blir det ännu enklare för våra deltagare att komma i kontakt med oss och att inkludera nya patienter i studier, säger Per Hall, professor och samordnare för forskningskoordinatorerna vid bröstcentrum i Stockholm.

Tomas Movin och Anna Starbrink. Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen Sös.

Bröstcentrum – en del av framtidens cancervård

1 januari öppnade tre bröstcentrum i Stockholm; vid Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Capio S:t Görans Sjukhus. Etableringen sker i enlighet med den modell som presenteras i Cancerplanen och i förutsättningarna för Program 4D. Detta för att regionen ska uppnå målen i den nationella cancerstrategin som regeringen antog 2009 för en effektiv, jämlik och jämställd cancervård av högsta kvalitet för alla. Satsningen är också en del av Framtidsplanens genomförande i Stockholms läns landsting.

Bröstcentrum vid Södersjukhuset blir ett av Europas största centrum för diagnos och behandling av bröstcancer.

Läs mer om bröstcentrum på Södersjukhuset

Läs mer om bröstcentrum på RCCs webb

Läs mer om forskningskoordinator rollen