Ny EU-rapport om cancerscreening

Sidan publicerades 21 februari 2017

De flesta medlemsländer har infört nationella screeningprogram för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer – det visar den nya EU-rapporten. Rapporten inkluderar för första gången indikatorer på effekt och kvalitet inom screening. RCC Stockholm – Gotland är den region i Sverige som bidragit med data för bröst- och tarmcancer och till skrivande av rapporten

- Det känns roligt att RCC Stockholm – Gotland kunnat bidra med data och till skrivandet av denna EU-rapport som visar att en majoritet av EU:s länder infört screening för alla tre cancerformerna. Den visar även att Sverige förhåller sig mycket väl i jämförelse med övriga Europa, säger Sven Törnberg, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm – Gotland. 

Om rapporten

Rapporten är den andra i ordningen och baseras på en kartläggning av screening från medlemsländerna. Den är framtagen av EU-kommissionen som arbetar för att alla medlemsländer ska införa rekommendationerna om cancerscreening. Rapporten är i sig en kartläggning av cancerscreeningen. Kommissionens rekommendationer har bidragit till att de flesta EU-länder infört organiserade screeningprogram med hög kvalitet. Screeningprogrammen för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer bidrar till att färre dör av de tre cancerformerna.

Om screening i EU

Idag har 25 EU-länder screeningprogram för bröstcancer, 22 för livmoderhalscancer och 20 för tarmcancer, jämfört med 18, 17 respektive 12 sedan den första rapporten publicerades för 10 år sedan. Nästan 25 miljoner kvinnor i åldern 50 - 69 år bjöds in till mammografiscreening och 110 miljoner män och kvinnor i åldern 50-74 år kunde genomgå screening för kolorektalcancer.

Läs rapporten: Cancer Screeining in the European Union (2017)