Introduktion av 30-tal nya cancerläkemedel

Sidan publicerades 2 februari 2017

Under de senaste fem åren har ett 30-tal nya cancerläkemedel introducerats i Sverige med ett flertal behandlingsmöjligheter för olika cancerdiagnoser. Introduktionen genomförs enligt en nationell samverkansmodell för en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet.

Immunterapeutiska läkemedel

Behandling med immunterapeutiska läkemedel är en av de mest uppmärksammade behandlingsmöjligheterna i dag. Några läkemedel finns redan tillgängliga och godkända att använda för vissa indikationer.

- Just nu pågår studier med läkemedlen inom en mängd olika cancerdiagnoser och inom de närmsta åren kommer vi mycket troligt att identifiera ett 20-tal godkända användningsområden säger, Sven-Åke Lööv, processledare nya läkemedel RCC Stockholm – Gotland. 

Utmaningar

Introduktinen av nya läkemedel utmanas oftast av en begränsad dokumentation med relativt få patienter inkluderade, en kort behandlingstid samt oftast det mycket höga pris som företagen begär i förhållande till läkemedlets värde. Därför krävs, för många läkemedel, en förhandling om priset och ett ställningstagande till etiska värderingar och horisontell prioritering av samhällets resurser.  

-  Användningen av läkemedlen i den kliniska vardagen behöver följas upp på ett strukturerat sätt för att kunna bedöma om läkemedlen används på ett ändamålsenligt och jämlikt sätt. Här avgör tillgången till data uppföljningsmöjligheterna, vilket för vissa läkemedel, är starkt begränsade om inte professionen registrerar i de register som erbjuds fortsätter Sven-Åke Lööv. 

Mål

En viktig målsättning med den nationella samverkansmodellen är att värdefulla och hälsoekonomiskt motiverade läkemedel ska vara tillgängligt för användning utan onödigt dröjsmål.