Roger Henriksson slutar som chef för RCC Stockholm Gotland

Sidan publicerades 7 december 2017

Professor Roger Henriksson, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, går i pension under april 2018. Roger var en av de nationella initiativtagarna till konceptet regionala cancercentrum och blev som verksamhetschef vid Radiumhemmet tillfrågad om att leda verksamheten då RCC Stockholm-Gotland bildades. Sedan december 2011 har han varit en drivande och uppskattad chef, men har nu bestämt sig för att det är dags att dra sig tillbaka.

Roger HenrikssonEn av de främsta uppgifterna för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är att ha en helhetssyn utifrån cancerpatientens och närståendes behov, och med detta som fokus arbeta för att stärka patientens omhändertagande genom hela vårdprocessen.

– Roger Henriksson är en mycket uppskattad chef för RCC, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör. Roger har visat prov på ett handlingsorienterat ledarskap och arbetat för en jämlik vård inom cancervården.

Det har hänt mycket på RCC sedan 2011, så som införandet av sammanhållna patientfokuserade vårdprocesser med starkt patientdelaktighet, införandet av standardiserade vårdförlopp, invigningar av två diagnostiska centrum och arbetet med regional och nationell nivåstrukturering av cancervården.

Under denna tid har Roger och RCC erhållit fina utmärkelser som bevis för uppskattning av insatserna, exempelvis landstingets första Jämställdhetspris 2017 och det första priset utdelat av patientorganisationerna som ”Årets Cancernätverkare" 2015. Inte att glömma alla goda vitsord vid utvärderingar av RCC:s arbete.

– De här dryga sex åren som RCC-chef har nog varit de roligaste och mest fruktbara i mitt yrkesliv, säger Roger Henriksson. Jag känner mig så oerhört hedrad över att ha erhållit möjligheten att få vara en del av detta pionjärarbete, tillsammans i nära samverkan med patienter, närstående, vårdprofession och mina nära medarbetare på RCC och övriga förvaltningen. 

Roger har under åren känt ett enastående stöd av landstingsledningen att utveckla ett patientfokuserat arbetssätt, och menar att alla inblandade och han kan vara stolta över vad de åstadkommit tillsammans på denna relativt korta tid.

– Det är med tillförsikt jag nu fattat att åldern ger mig rätten att låta livet ta en annan inriktning, helt enkelt göra något annat. Jag kommer under de kommande månaderna att ge allt stöd till mina medarbetare att fortsätta utveckla det fina RCC-konceptet vidare och även bidra till att andra behövande patientgrupper kan få del av våra goda erfarenheter, avslutar Roger Henriksson.