Den ojämlika cancervården är en paradox - Läs vårt nyhetsbrev

Sidan publicerades 22 december 2017

En av grundpelarna i den nationella cancerstrategin är att skapa en rättvis och god vård av hög kvalitet för alla oavsett position i samhället. Cancervården har blivit bättre, men ojämlikheten består.

Trots goda avsikter med de satsningar som gjorts har vi i Sverige ändå inte lyckats uppnå en rätt och rättvis vård. Denna paradox kan synas märklig eftersom enigheten kring den jämlika vården är stor; inget politiskt parti anmäler någon avvikande uppfattning, ingen landstings- eller sjukhusdirektör, och ingen vårdpersonal som möter patienterna.

Läs hela ledaren från Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm Gotland, samt fler nyheter i nyhetsbrevet.