Internt arbete om #metoo

Sidan publicerades 28 december 2017

RCC Stockholm-Gotland fortsätter satsningen på jämlikhet, jämställdhet och mångfald. I veckan ordnandes en mycket uppskattad workshop för medarbetare och chefer kring #metoo.

metooPå bilden: Sabina Sjölander, Jack Borgström och Roger Henriksson

Under ledning av Sabina Sjölander och Jack Borgström från Ledarskapskonsulterna hölls utbildning och gruppdiskussioner som resulterade i förslag på åtgärder för att nå en nolltolerans mot trakasserier inom RCC. Arbetet kommer följas upp under 2018.