Började arbetet mot jämlikhet i egna organisationen

Sidan publicerades 18 december 2017

Ett utbildning om jämställdhet och jämlikhet i cancervården har skapat nya och kreativa arbetsformer och lett till ett ökat engagemang bland medarbetarna.

Det finns mycket information som talar för att vården i Sverige och Stockholm inte är jämlik. Sjuklighet och dödlighet är större i område med sämre socioekonomi än i rikare områden. Cancersjukdomar där tidigare levnadsvanor har stor betydelse är mer stigmatiserande än andra cancerformer. Att det finns skillnader känner de flesta till, men vad man ska göra åt dem är en annan sak. RCC Stockholm Gotland beslöt att börja arbetet i den egna organisationen. Under 2015 påbörjades ett arbete med en certifierad jämställdhetsutbildning för all personal.

– Till en början var motståndet stort. Många tyckte inte att de behövde en sådan här utbildning. Men vi vet att chefer är viktiga budbärare av kultur och ledningen beslöt att all personal, cirka 90 personer, skulle göra den här utbildningen, säger Lena Sharp, enhetschef och verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland.

Engagemanget ökar

Ett par år senare kan hon konstatera att utbildningen bidragit till att organisationen uppnått ökad kunskap och medvetenhet om problemen kring jämställd och jämlik hälsa. Lösningarna på problemen har också kommit närmare.

− Motståndet har minskat rejält och engagemanget för frågorna ökar. Vi kan se att den här utbildningen skapar nya och kreativa arbetsformer.

Jämställdhet och jämlikhet är frågor som är integrerade i allt arbete. De är systematiskt infogade i allt från verksamhetsplan, beslut, arbetsplatsträffar, forskningsfinansiering till den regionala cancerplanen.

Enligt Lena Sharp har kursen lagt grunden för andra satsningar som är tänkta att leda till mer jämlik cancervård. Det gäller till exempel primärvårdens roll i cancervården, utbildningssatsningar kring etniska minoriteter, religion och cancerkunskap, och särskilda satsningar på att utjämna socioekonomiska skillnader genom att arbeta förebyggande mot cancer i utsatta områden av Stockholm.

För sitt arbete med jämställd vård belönades RCC Stockholm Gotland med Stockholms läns jämställdhetspris 2017. Läs mer om motiveringen här.

Karin Nordin