Ökad tillgänglighet för cancerrehabilitering

Sidan publicerades 20 september 2016

Centrum för cancerrehabilitering har startat och den specialiserade cancerrehabiliteringen blir tillgänglig för alla cancerpatienter i Stockholms län. Centrumet är ett komplement till den rehabilitering som patienten får i samband med sin behandling på akutsjukhus och den rehabilitering som erbjuds i primärvården.

Två kvinnor fikar

– Eftersom alltfler människor får och lever med cancer ökar behovet av rehabilitering. Med Centrum för cancerrehabilitering får fler patienter tillgång till en specialiserad, samlad och fördjupad rehabilitering med flera professioner i samråd, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Rehabiliteringen bedrivs av tvärprofessionella team och kompetens finns i form av onkolog, psykiater, neuropsykolog, dietist, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och specialistsjuksköterska. Verksamheten ska erbjuda konsultation och rådgivning till andra vård- och omsorgsgivare. De ska också ta fram standardiserade processer för cancerrehabilitering inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, nätverkssjukvård och e-tjänster.

Centrumet byggs upp successivt

Centrum för cancerrehabilitering, som är en del av regionens cancerplan, bygger successivt upp sin verksamhet under 2016 och 2017. Inledningsvis prioriteras patienter med cancer i öron-näsa-halsområdet och i buk-bäckenområdet samt patienter med sena komplikationer av sin cancersjukdom i barn och ungdomsåren. På sikt ska patienter med rehabiliteringsbehov inom fler cancerdiagnoser tas om hand.

Centrumet finns på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Läs mer på SLSO:s webbplats.

Läs om cancerrehabilitering på denna webbplats.