Ny app för registrering av biverkningar

Sidan publicerades 6 september 2016

I Karisma-studien undersöks om en lägre dos av Tamoxifen, som används för att förhindra återfall av bröstcancer, kan ge mindre biverkningar men fortfarande ge en förebyggande effekt mot bröstcancer. I samband med att Karisma-studien startar i november kommer patienter vid Skånes Universitetssjukhus erbjudas att använda en nyutvecklad app för rapportering av biverkningar. Under våren 2017 fortsätter studien på Södersjukhuset.

Innan appen utvecklades har kvinnorna fått fylla i ett webbformulär om biverkningar vid start och efter en, tre, sex och tolv månader.

– Genom appen får vi möjlighet att följa biverkningarna där emellan. Det kommer att ge oss goda möjligheter att se hur dosen av Tamoxifen påverkar biverkningarna och behandlingsresultat, säger Per Hall, projektledare, forskningskoordinator vid Bröstcentrum på Södersjukhuset och professor vid Karolinska Institutet.

Appen ger även ytterligare fördelar, den påminner användarna via ett SMS eller en avisering om när det är dags att ta sin medicin och när webbenkäterna ska fyllas i. I appen kommer kvinnorna även få en sammanställning över de biverkningar de rapporterat under behandlingen och de enkäter som de har besvarat. Kvinnorna som deltar i studien kommer även att få noggrann uppföljning och stöd när de rapporterar sina biverkningar. Via appen kan de meddela om de vill bli kontaktade av vårdpersonal inom Karisma angående de biverkningar de rapporterat.

Bild: Användargränssnitt

Karisma-studien kommer att vara med i den nya nationella databasen för klinisk forskning – Cancerstudier i Sverige vars syfte är att förenkla patientmedverkan i klinisk forskning. Läs mer om den här...

– Det ska bli väldigt spännande att se resultatet av detta pilotprojekt. Om det faller väl ut kommer det att finslipa framtida forskningsprojekt då följsamheten är betydande för analys och forskningsresultat. Appen och medverkan i Cancerstudier i Sverige kommer förenkla möjligheten till och öka patientmedverkan i den kliniska forskningen, vilket är ett av målen i Cancerplanen, säger Roger Henriksson professor och chef för RCC Stockholm – Gotland.

Appen är utvecklad vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) och finansierad av RCC Stockholm – Gotland.  

Nästa steg

Till att börja med kommer kvinnor vid Skånes Universitetssjukhus vid mammografiscreeningen erbjudas att använda appen med förutsättning att de har en smart telefon. Därefter kommer den att utvärderas genom fokusgruppsintervjuer för att se hur den används och om ytterligare utveckling krävs. På sikt är även planen är att de registrerade biverkningarna och medicineringen automatiskt skall föras in i aktuell journal.

Om Karisma

Karisma (Karma Interventionstudie) har som mål att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att förebygga sjukdomen med medicinen Tamoxifen. Friska kvinnor som tar Tamoxifen har en minskad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar.

Läs mer om Karisma