Nyheter

Stockholm Gotland
Förstärkning av cancervården i Stockholms län

Allt fler personer får cancer eller lever länge med cancer. Beräkningar visar att antalet cancerfall kommer fördubblas inom mindre än 20 år. För att möta det ökade behovet förstärker Stockholms läns landsting cancervården och den kliniska patientnära cancerforskningen i länet.

Stockholm Gotland
Ökad tillgänglighet för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering har startat och den specialiserade cancerrehabiliteringen blir tillgänglig för alla cancerpatienter i Stockholms län. Centrumet är ett komplement till den rehabilitering som patienten får i samband med sin behandling på akutsjukhus och den rehabilitering som erbjuds i primärvården.

Stockholm Gotland
Ekonomi påverkar överlevnad

Forskningen är tydlig: Din ­kulturella bakgrund, utbildning och ekonomi påverkar din risk att dö i cancer.

Stockholm Gotland
Studie om preparat framställt av mistelextrakt

I början på juni startade en svensk studie (MISTRAL=MISTletoe TRiAL) på flera nationella studiecentra med ett sedan 2013 godkänt växtbaserad läkemedel. Syftet med studien är att undersöka om patienter med avancerad bukspottkörtelcancer kan leva längre och ha en bättre livskvalitet om de får behandling med ett preparat framställt av mistelextrakt som tillägg till sedvanlig behandling. Tidigare publicerad data från en europeisk studie talar för att det kan finnas en effekt.

Stockholm Gotland
Ny app för registrering av biverkningar

I Karisma-studien undersöks om en lägre dos av Tamoxifen, som används för att förhindra återfall av bröstcancer, kan ge mindre biverkningar men fortfarande ge en förebyggande effekt mot bröstcancer. I samband med att Karisma-studien startar i november kommer patienter vid Skånes Universitetssjukhus erbjudas att använda en nyutvecklad app för rapportering av biverkningar. Under våren 2017 fortsätter studien på Södersjukhuset.