Södersjukhuset halverar väntetid för cancerpatienter

Sidan publicerades 18 oktober 2016

Södersjukhuset har halverat väntetiden för patienter med prostatacancer och urinblåscancer jämfört med för ett år sedan. Framgångsfaktorn har varit att arbeta med nya arbetssätt, tvärprofessionellt och i utökad samverkan.

Södersjukhusets entréUnder året har vårdpersonal i Stockholms län arbetat fokuserat med att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården och därmed minska väntetiderna. Urologkliniken på Södersjukhuset är en av dessa vårdinstanser och de har halverat väntetiden inom prostatacancer och urinblåscancer.

– Det känns otroligt tillfredsställande att få ett kvitto på att det faktiskt har blivit så pass mycket kortare väntetider för patienterna. Vi kan också se att kvaliteten har ökat, vi har utökat det multidisciplinära samarbetet och kortat de administrativa vägarna. Detta är tack vare personalens lösningsorienterade synsätt med kreativa och konstruktiva diskussioner där patienten är i fokus, säger Nina Hageman, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare på Urologiska kliniken, Södersjukhuset.

– Det är mycket glädjande att se att Södersjukhusets personal har kommit så här långt i sitt arbete med att korta väntetiderna, säger Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Nästa steg – strategisk förvaltningsorganisation

Södersjukhuset håller nu på att bygga upp en övergripande förvaltningsgrupp på central nivå med helikopterperspektiv för alla vårdförloppen på sjukhuset men även på kliniknivå med förvaltnings-, uppföljnings- och utvecklingsansvar. Detta för att säkerställa att arbetet lever vidare.

 

Läs mer om standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting

Läs artikel om arbetet på Urologiska kliniken på Södersjukhuset i Onkologi i Sverige