Ny studie om tidig anknytning till palliativ vård för lungcancerpatienter

Sidan publicerades 21 november 2016

Kan tidig anknytning till palliativ vård förbättra livskvalitet för lungcancerpatienter och närstående? Det ska den nystartade TAPAS-studien undersöka. Studien drivs av RCC Stockholm–Gotland och kommer att pågå under två år. I dagarna har inklusionen av patienter startat.

– TAPAS-studien är inspirerad av en amerikansk studie som visat att en tidig anknytning till ASIH kan förbättra såväl livskvalitet som överlevnad. Det ska bli spännande att se om vi får ett liknande resultat i vår region säger, Lena Sharp, Med. Dr.,enhetschef och verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm – Gotland.

Om studien

TAPAS-studien kommer att jämföra sedvanligt omhändertagande med tidig anslutning till palliativ vård (ASIH) avseende livskvalitet bland patienter och närstående, samt överlevnad bland patienter.

Studien är ett samarbete mellan RCC  Stockholm – Gotland, lungonkologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset och ett flertal vårdgivare inom ASIH med fokus på palliativ vård.

De anslutna ASIH-teamen är: ASIH Förenade Care, ASIH Norrort Legevisitten, ASIH Norrtälje, Legevisitten, ASIH Norra SLSO, ASIH Södertälje Sjukhus AB, ASIH Dalen Capio, ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB och Rehabhotellet.

Om lungcancer

Lungcancer är en sjukdom som ökar kraftigt. En majoritet av patienterna har redan vid diagnostillfället en avancerad sjukdom och endast 20 procent har en lokaliserad sjukdom som kan opereras. 55 procent av patienterna diagnosticeras sent och har då en spridd sjukdom, det vill säga stadium IV.

Att sjukdomen diagnosticeras i ett sent stadium beror till stora delar på att sjukdomens symptom överensstämmer med de symptom som patientens övriga rökningsrelaterade sjukdomar orsakar. Detta i kombination med att sjukdomen ökar ställer detta stora krav på sjukvården idag och i framtiden.