51 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

Sidan publicerades 25 november 2016

Regeringen har beslutat att betala ut drygt 51 miljoner till Stockholms läns landsting som stimulansmedel för att korta väntetiderna inom cancervården. Medlen tilldelas de landsting som infört 13 nya standardiserade vårdförlopp för kortare väntetider inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Stockholms läns landsting arbetar intensivt och engagerat med att införa vårdförloppen och förändra arbetssätten i cancervården. Att väntetiderna minskar för patienter som utretts enligt SVF är mycket glädjande och ett kvitto på att allt arbete börjar ge resultat, säger Roger Henriksson, professor och chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Utbetalningen utgör den andra delen av de totalt 406 miljoner, som staten i år delar ut i form av stimulansmedel till landstingen inom ramen för den nationella satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. I fösta fasen tilldelades Stockholms läns landsting 46 miljoner.

- Trots hårt arbete i alla aktuella förlopp har Region Gotland inte lyckats registrera patienter i samtliga tretton SVF i år. I enlighet med överenskommelsen har regeringen därför beslutat att regionen inte får vara med och dela på höstens stimulansmedel. RCC Stockholm Gotland kommer att fortsätta att stärka alla patienters väg genom cancervården oavsett bostadsort, säger Roger Henriksson.

Tretton vårdförlopp införda

Landsting som lämnat en redovisning till Socialdepartementet av genomförandet av årets handlingsplan, och som infört samtliga årets tretton standardiserade vårdförlopp, får del av de 203 miljonerna.

Fördelning av utbetalning del två av stimulansmedlen till landstingen, för genomförande av nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården, 2016. 

Landsting

kronor

Dalarna

6 540 758

Jönköping

8 095 698

Kalmar

5 531 836

Norrbotten

5 812 386

Skåne

30 341 137

Stockholm

51 935 406

Södermanland

6 603 227

Uppsala

8 242 955

Värmland

6 421 500

Västerbotten

6 129 965

Västernorrland

5 676 557

Västmanland

6 150 866

Västra Götaland

38 372 086

Örebro

6 773 130

Östergötland

10 372 493

Totalt

203 000 000