Patientnämndens årsrapport 2015

Sidan publicerades 14 mars 2016

Trenden att antalet ärenden ökar fortsätter. Under 2015 var ökningen cirka 15 procent, till 6 949. Sedan 2011 har antalet registrerade ärenden ökat med cirka 40 procent. De ärenden som kommer till förvaltningen per telefon ökar mest. De står för närmare 60 procent av antalet registrerade ärenden. De skriftliga ärendena ökar i lägre takt.

Förvaltningen har under flera år kunnat notera en ökning av antalet ären-den från patienter med cancersjukdomar. Antalet anmälningar kulmine-rade dock under 2014, och ökningen fortsatte inte under 2015. Frågeställningarna är dock fortfarande högst aktuella.

Lär rapporten här