Patienters berättelser om cancervården

Sidan publicerades 10 maj 2016

Nu finns nya berättelser från patienter och närstående om deras egna upplevelser från cancervården.

Patientnämnden sammanställer klagomål, synpunkter och frågor från patienter och närstående rörande cancervård en antal gånger varje år. 

Nu finns berättelser fram till 30 april 2016.