Nytt vårdval inom urologi i SLL

Sidan publicerades 26 maj 2016

Nu införs vårdval för patienter inom specialiserad urologi i Stockholms läns landsting. Syftet är att öka tillgängligheten och att ge större möjlighet för patienten att påverka sin vård. Det innebär också möjlighet till ökad kvalitet då lika krav ställs på samtliga vårdgivare.

Fotografi på människor i stadsmiljöHälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting har beslutat att införa vårdval inom specialiserad urologi. Vårdvalet medför att uppdragen förtydligas, kraven på kompetens ökar och att utredning och behandling för patienter stärks.

Cancerpatienter prioriteras

Patienter med cancersjukdom är en dominerande urologisk patientgrupp och ska prioriteras i vårdvalet. Det ställs bland annat krav på att dessa patienter ska få en namngiven kontaktsjuksköterska, de standardiserade vårdförloppen ska följas och vårdgivarna ska medverka vid schemalagda multidisciplinära konferenser enligt vårdprogram.

Tydligare uppföljning och avgränsning av vårdvalet

I arbetet med förfrågningsunderlaget har ett viktigt fokus varit att åstadkomma en hög grad av kostnadskontroll, framför allt genom tydlig uppföljning samt avgränsning mot primärvård och akutsjukhus.

Representanter från urologiska mottagningar på och utanför akutsjukhus samt patientföreträdare för prostatacancer har medverkat med förslag och synpunkter på förfrågningsunderlaget.
Vårdvalet beräknas starta tidigast i november 2016.

Utredning om eventuellt ytterligare nivåstrukturering av prostatacancervården

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland planerar att genomföra en utredning som belyser förutsättningarna för och ger förslag till ytterligare nivåstrukturering av prostatacancervården med samlat ansvar för diagnostik, behandling och uppföljning. Målet är att denna utredning ska vara klar så att den kan beaktas vid revidering av vårdval specialiserad urologi.