Lärandecentrum öppnar vid bröstcentrum

Sidan publicerades 12 maj 2016

Det första lärandecentrumet har öppnat på bröstcentrum vid Capio S:t Görans Sjukhus. Det vänder sig till patienter, anhöriga och andra intresserade och erbjuder en mötesplats mellan patienter och vårdpersonal för informationsutbyte. Lärandecentrum baseras på pedagogisk forskning med fokus på patienters lärande.


- Det känns fantastiskt roligt att det första lärandecentret har öppnat vid bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus. I höst kommer vi även att öppna ett lärandecentrum för bröstcancer på Södersjukhuset säger Lena Engqvist Boman, projektledare för lärandecentrum.

Virtuellt Lärandecentrum 

Parallellt utvecklas ett virtuellt Lärandecentrum på sjukhusets hemsida. 

Syfte

Syftet med Lärandecentrum är att skapa bättre hälsa genom ökad kunskap, förståelse och delaktighet i vården för individen samt bättre förutsättningar för samarbete mellan vård och forskning. 

Nästa steg

På sikt är målet att det ska finnas lärandecentra med anknytning till alla bröstcentra i Stockholms läns landsting. 

Om pilotprojektet

Skapandet av lärandecentrum är ett pilotprojekt som drivs av RCC Stockholm - Gotland i samverkan med Institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet. Projektet drivs inom Program 4D (fyra diagnoser och informatik), som är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. 

Länkar

RCC: arbete med bröstcentrum

Läs mer om Program 4D - bröstcancer