Vården välkomnar vårdförlopp - 18 är igång

Sidan publicerades 22 juni 2016

23 koordinatorer har utbildats, Cancerrådgivningen är förstärkt, PREM-enkät är utskickad, viss.nu är uppdaterat och patologin har fått ökade resurser. Det är ett axplock av det som har hänt i Stockholms läns landsting sedan regeringen beslutade införa standardiserade vårdförlopp januari 2015.

– Jämlik vård är en av de starka drivkrafterna bakom de standardiserade vårdförloppen. Vi märker att införandet av vårdförloppen bygger vidare på och fungerar som en pådrivare av det arbete och de viljor som i mångt och mycket finns i vården, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC Stockholm – Gotland.

Projektledarna Lisa Jelf Eneqvist och Mona Ridderheim för dialog med berörda vårdfunktioner på alla nivåer om införandet av de standardiserade vårdförloppen.

– Det är fantastiskt att se hur mycket som händer inom olika delar av vården. Det har faktiskt bara gått ett och ett halvt år och nu riggar vården på alla sätt för att korta väntetiderna för cancerpatienterna. Allt från att vårdförloppen inkorporeras i vårdavtalen med vårdgivare till att multidisciplinära konferenser trimmas och radiologi och endoskopi i länet ses över, berättar Lisa Jelf Eneqvist.

Koordinatorn – en ny roll införs

Koordinatorn är en helt ny funktion inom vården som införs i hela landet efterbeslut från regeringen efter dansk förebild. Eftersom Stockholms läns landsting är så pass stort och det blir många koordinatorer har en samordnande koordinator tillsatts. Syftet är att koordinatorerna, utöver att arbeta på kliniknivå och inom sitt respektive förlopp, också ska dela kompetenser och erfarenheter i nätverk. En utmaning har varit att mejsla ut uppdragen mellan koordinatorn och kontaktsjuksköterskan.

Boka en onkolog till primärvården

– Många vårdförlopp startar i primärvården. En utmaning har varit att få ut stöd och information till dem. Till dags dato har vi träffat cirka 30 procent av alla vårdcentraler och vi fortsätter. Det är bara att kontakta mig så kommer jag eller en annan onkolog till vårdcentralen och samtalar och föresläser kring cancerutredning, säger Mona Ridderheim.

– Vi bevakar också risken för undanträngningseffekter och hur patienterna upplever vårdförloppen. Processen är igång och bollen är verkligen i rullning, säger Lisa Jelf Eneqvist.

Publik på lärandekonferens

Lärandekonferens i maj

I slutet av maj deltog nyckelfunktioner på sjukhusen i en lärandekonferens om första året med vårdförloppen. Drygt 100 personer kom och delade erfarenheter och lärdomar. Läs mer om vad som är på gång inom patologin. Du kan också se en kort sammanfattande dokumentationsfilm från konferensen.