Nytt simuleringsverktyg

Sidan publicerades 21 juni 2016

Nästan 180 färre nya cancerfall per år varav drygt 120 färre lungcancerfall. Det kan bli resultatet om tre procent av alla i region Stockholm och Gotland slutar röka. Samhällets kostnader för tobaksrökning skulle samtidigt minska med totalt cirka 43 miljoner kronor per år. Det visar Cancerpreventionskalkylatorn, ett nytt instrument för att beräkna effekter av simulerade preventionsinsatser, som utvecklats i ett samarbete mellan regionala cancercentrum och Uppsala universitet.

– Med cancerpreventionskalkylatorn kan vi göra simuleringar av hur förändringar i människors levnadsvanor i dagsläget skulle påverka nyinsjuknandet i vår region. Det är ett fantastiskt verktyg som kan vara till stor hjälp vid prioriteringar i vården, säger Roger Henriksson, professor och chef RCC Stockholm - Gotland.