Utveckling av kompetens inom palliativ vård

Sidan publicerades 22 juni 2016

Medarbetarna på Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset har ökat sina kunskaper inom palliativ vård. Under en försöksperiod har medarbetarna fått regelbunden vägledning, coaching och utbildning av en specialist i palliativ vård. Pilotprojektet har visat goda resultat, varför både RCC och Gastrocentrum nu beslutat att fortsätta utveckla arbetet.

Många patienter med cancer i övre delen av buken får sin diagnos sent i sjukdomsförloppet och är därför en utsatt grupp med kort förväntad överlevnad. Genom att ge personalen tillgång till en specialist inom palliativ vård har kompetensen och den palliativa vården utvecklats kontinuerligt vid Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Initiativet till kompetensutvecklingen genom att knyta en specialist till det dagliga arbetet kommer från Ralf Segersvärd som var processledare för cancer i övre delen av buken vid RCC Stockholm – Gotland under 2013.

– Det känns bra att vi kan se ett bra resultat av de insatser som gjort hittills, vi ser positivt på framtiden, säger Cecilia Strömberg processledare för cancer i övre delen av buken vid RCC Stockholm – Gotland.

Specialisten inom palliativ vård har deltagit vid pankreaskonferensen och varit stöd till personalen och till patienter. De frågor som specialisten har arbetat med har till stor del handlat om eftervårdsplanering, brytpunktssamtal, avancerad symtomlindring som smärta, illamående, kräkningar samt en önskan om genomgång läkemedelslistor, beslut om vårdnivå och möjlig flytt av patienter.

Mål

Målet på sikt är att verksamheten ska övergå i den dagliga verksamheten och fortsatt utvecklas inom SLL och Karolinska Universitetssjukhuset. Pilotprojektet finansieras av Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och RCC Stockholm – Gotland.

Länkar

RCC:s arbete inom palliativ vård