4 av 5 missar tandvårdsstöd

Sidan publicerades 20 juni 2016

Endast en femtedel av cancerpatienter i Stockholms läns landsting som har rätt till regionalt tandvårdsstöd med F-kort får det. Det visar en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort. Trots informationssatsningar har det visat sig vara svårt att nå ut till patientgrupper och vårdpersonal.

Marie Robertsson, projektledare på RCC Stockholm – Gotland med ansvar att förbättra vårdprocessen för patienter med huvud- och halscancer berättar.

–Jag har insett att nuvarande tandvårdsbidragssystem är väldigt svårtillgängligt för våra patientgrupper. Något som vårdpersonal som behandlar huvud- och halscancer håller med om.

Martin Ljungberg, verksamhetschef för Medicinsk tandvård på Karolinska sjukhuset i Solna och på Södersjukhuset samt klinikchef vid Folktandvården i Stockholms län har varit verksam inom Medicinsk tandvård i 15 år, utvecklar.

–Många har ett behov av kostsamma tandersättningar och ett ökat behov av förebyggande vård av livet ut. Stödet behöver göras mer känt i läkarkretsar för att nå fler patienter. Dessutom har det visat sig att formuläret, beslutsunderlaget, är svårt att fylla i korrekt.

Ekonomiskt svår situation

Ett målade exempel är en 70-årig man med tonsillcancer som fick dra ut alla tänder, utom framtänderna, innan strålbehandlingen för sju år sedan. Sedan dess har han haft mycket problem med sin mun och de tänder som är kvar. Först nu, sju år senare, fick han ett F-kort (gratis bastandvård) då ingen hade berättat om möjligheten att få ett F-kort tidigare. Dock kvarstår oron för framtida tandbehandlingar och behov av nya proteser då protetik inte ingår i F-kortet.

–Det är en ekonomiskt svår situation för många patienter som behandlas för huvud- och halscancer och inte får F-kort till tandvård. Efter en lång sjukdomsperiod har många patienter en begränsad ekonomi. Ny statistik visar att socioekonomiskt svaga grupper har sämre tandhälsa än övriga grupper. Detta är ett exempel på ett område som behöver utvecklas för att vården ska bli mer jämlik, säger Roger Henriksson, professor och chef för RCC Stockholm - Gotland.

Ett önskemål från Huvud- och halscancerförbundet är att läkarna får mer information om vad orala funktionshinder innebär, så att de blir säkrare på att utfärda korrekt ifyllda ansökningar för F-kort för att minska onödigt lidande för patienterna.

Om F-kortet

F-kortet kan utfärdas till patienter med orala funktionsnedsättningar. På läkares inrådan ger det rätt till gratis bastandvård.
Läs mer om tandvårdsstöd med F-kort på Vårdgivarguiden, här kan du även ladda ner läkarintyget.

Konferens

Den 24 november 2016 anordnar RCC Stockholm – Gotland och Mun- och Halscancerförbundet en konferens i Stockholm för personal inom tandvård och primärvård. Där belyser vi behandling av huvud- och halscancer samt effekter av behandlingar som patienterna får. Tandvårdsfrågan kommer att tas upp den dagen.

Region Gotland deltog inte i kartläggningen som Tandläkartidningen genomfört.