Nyheter

Stockholm Gotland
Vården välkomnar vårdförlopp - 18 är igång

23 koordinatorer har utbildats, Cancerrådgivningen är förstärkt, PREM-enkät är utskickad, viss.nu är uppdaterat och patologin har fått ökade resurser. Det är ett axplock av det som har hänt i Stockholms läns landsting sedan regeringen beslutade införa standardiserade vårdförlopp januari 2015.

Stockholm Gotland
Utveckling av kompetens inom palliativ vård

Medarbetarna på Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset har ökat sina kunskaper inom palliativ vård. Under en försöksperiod har medarbetarna fått regelbunden vägledning, coaching och utbildning av en specialist i palliativ vård. Pilotprojektet har visat goda resultat, varför både RCC och Gastrocentrum nu beslutat att fortsätta utveckla arbetet.

Stockholm Gotland
Nytt simuleringsverktyg

Nästan 180 färre nya cancerfall per år varav drygt 120 färre lungcancerfall. Det kan bli resultatet om tre procent av alla i region Stockholm och Gotland slutar röka. Samhällets kostnader för tobaksrökning skulle samtidigt minska med totalt cirka 43 miljoner kronor per år. Det visar Cancerpreventionskalkylatorn, ett nytt instrument för att beräkna effekter av simulerade preventionsinsatser, som utvecklats i ett samarbete mellan regionala cancercentrum och Uppsala universitet.

Stockholm Gotland
4 av 5 missar tandvårdsstöd

Endast en femtedel av cancerpatienter i Stockholms läns landsting som har rätt till regionalt tandvårdsstöd med F-kort får det. Det visar en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort. Trots informationssatsningar har det visat sig vara svårt att nå ut till patientgrupper och vårdpersonal.

Stockholm Gotland
Kortare ledtider för patologisvar

Drygt 20 procent - från 18 till 14 dagar - har den genomsnittliga ledtiden för patologisvar i Stockholms län minskat på cirka ett år. Bakom den positiva trenden finns framför allt kvalitetsmedvetande, ändrade arbetssätt samt nätverkssamarbete. Framöver ska även digitalisering av patologisvar starta vilket kommer att ge ytterligare effektivisering av diagnostiken.

Stockholm Gotland
Ny statistik för ledtider i realtid

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider, i princip i realtid, på sjukhusnivå för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, livmoderkroppscancer och urinblåsecancer.

Stockholm Gotland
Ny film om nätverk för bilddiagnostik

ExDIN-projektet och RCC Stockholm - Gotland har tagit fram en ny film för patologer och patologilaboratorier med syftet att belysa de nyttor nätverket skapar.