Nyheter

Stockholm Gotland
”Stärk patientens ställning med rätt till second opinion”

Patienten måste ges möjlighet till en andra medicinsk bedömning som trygghet vid beslut om kliniska studier, skriver Kjell Bergfeldt och Roger Henriksson vid RCC samt patientrepresentanten Barbro Sjölander i DN debatt 2016-07-09.