Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

Sidan publicerades 21 januari 2016

RCC har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet.

Det är känt från flera undersökningar att många patienter använder KAM. Därför finns det ett stort behov av välgrundad information på svenska.

- Jag är glad att vi nu från professionens sida kan ge läsaren ett verktyg för att fatta välgrundade beslut om de redan använder eller funderar på att börja med KAM, säger Kathrin Wode, överläkare inom onkologi, processledare vid RCC.

Om broschyren
Broschyren belyser bland annat olika KAM-metoder och när det kan vara rimligt att använda KAM och när man bör avstå. Den behandlar även omdiskuterade ämnen som antioxidanter och användning av hormonliknande ämnen vid behandling av bröstcancer

- Vi hoppas att broschyren kan bidra till att skapa en ökad och välinformerad dialog kring KAM mellan patienter och vården, säger Johanna Hök Nordberg, apotekare, processledare vid RCC.

Broschyren är skriven av experter inom området. Innehållet har granskats av både representanter för hälso- och sjukvården, specialister inom området, patienter och närstående.

Läs broschyren

Läs mer om komplementär- och alternativmedicin

För mer information kontakta
regionaltcancercentrum@sll.se