Invigning av bröstcentrum

Sidan publicerades 19 januari 2016

Nu har Stockholms tre nya bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset öppnat. Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för patienter med bröstcancer.

- Öppningen av tre bröstcentrum inom ramarna för den regionala cancerplanen och 4 D är ett resultat av ett fruktbart samarbete mellan sjukhusen, förvaltningen, RCC, KI och patientföreträdare. Ett arbete som har kännetecknats av engagemang, driv, ifrågasättande och fokus på lösningar. Jag vill rikta ett stort tack för mycket goda arbetsinsatser av alla inblandande! Säger, Roger Henriksson, professor, chef RCC.

- För patienterna innebär det färre dörrar att gå genom för att komma fram till rätt diagnos. Överlämningen mellan kontaktsjuksköterskorna, från kirurgi till onkologi, kommer bli ännu tydligare och skapa större trygghet för patienterna samtidigt som det multidisciplinära teamet kommer arbeta ännu närmre varandra vilket kommer resultera i kortare ledtider för patienterna, säger Karolina Fridblom chefsjuksköterska, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ökad möjlighet till kompetensutveckling

Katarina Hammarlund, Chefsjuksköterska, onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset menar att bröstcentrum även ökar möjligheten till kompetensutveckling inom omvårdnad genom hela patientens process från utredning, operation, behandling till uppföljning.
Förberedelserna har pågått under drygt tre och ett halvt års tid. Vid de tre bröstcentrumen organiseras nu vården på ett sätt som förenklar vårdförloppet för patienterna. Centrumen är inne i en etableringsfas med fysiska ombyggnationer och omstruktureringar och professor Per Hall, forskningskoordinator vid bröstcentrum på Södersjukhuset tycker att viljan till samarbete genomsyrar alla förändringar vilket känns positivt och lovande.

Fler patienter i klinisk forskning

Att fokusera vården och forskningen vid ett mindre antal enheter ska bidra till att höja kvaliteten. Erika Isaksson-Friman är projektledare och forskningskoordinator vid bröstcentrum Capio S:t Görans Sjukhus och hon påpekar att ambitionen är att fler patienter än idag, kommer att erbjudas möjligheten att bidra till bröstcancerforskningen. Hon får medhåll av Per Hall som avslutar.
– Redan nu ser vi hur strukturer som tidigare inte fungerat optimalt har blivit bättre, till exempel har biobanking av blod och vävnad etablerats.

 Från invigningen den 12 januariFrån vänster: Lars Löfgren (Capio), Ella Bohlin (KD), Roger Henriksson (RCC), Kjell Bergfeldt (RCC), Anna Starbrink (L), Barbro Naroskyin (hälso- och sjukvårdsdirektör, SLL), Erika Isaksson-Friman (Capio), Jan Frisell (K), Karolina Fridblom (K), Per Hall (SÖS) och Katarina Hammarlund (K).

Fotograf: Anders Persson, informatör Capio S:t Görans Sjukhus