100 vårdkollegor diskuterar vårdförlopp

Sidan publicerades 16 december 2016

Erfarenhetsutbyte stod i fokus när nästan 100 medicinska sekreterare och SVF-koordinatorer träffades för att nätverka och diskutera kring införandet av de standardiserade vårdförloppen i Stockholms läns landsting.

Alla vårdförlopp var representerade och samtalen var intensiva när arbetssätt, framgångsfaktorer och utmaningar jämfördes och diskuterades.

- Koordinatorerna och de medicinska sekreterarna har en nyckelroll i ett bra SVF-flöde. Att skapa möjlighet för dessa att träffas och utbyta erfarenheter är därför mycket viktigt, säger Lenita Lundin, samordnande koordinator vid RCC Stockholm – Gotland.

Deltagarna uppskattade lärandekonferensen och tyckte den var givande, intressant och lärorik.

Ordmoln på utvärderingenMötet ägde rum den 1 december och arrangerades av RCC Stockholm – Gotland.

Mer information om korrdinatorernas arbete i Stockholms läns landsting.