Gyncancer följs upp i öppenvården

Sidan publicerades 31 augusti 2016

Tillgängligheten till uppföljning ökar för patienter som har behandlats för gynekologisk cancer och som har låg risk för återfall. Från årsskiftet ska patienterna kunna följas upp av gynekologer inom vårdvalet i Stockholms läns landsting.

Den specialiserade gynekologin är sedan 2012 organiserad som vårdval inom Stockholms läns landsting. Nu har vårdvalet setts över och både uppdragen och kompetenskraven har förtydligats.

I dagsläget sker uppföljning av patienter som har behandlats för gynekologisk cancer på akutsjukhus. Från årsskiftet kommer patienter som bedömts ha låg risk för återfall att kunna följas upp av gynekologer inom vårdval specialiserad gynekologi i Stockholms län. Det blir därmed fler vårdgivare som kan följa upp dessa patienter. Vårdgivare som ansöker om åtagandet ska ha kunskap om uppföljning av patienter med gynekologiska cancersjukdomar och deras behandling samt följa nationella och regionala vårdprogram.

Beslut om förändringarna i vårdvalet har fattats av hälso- och sjukvårdsnämnden och träder i kraft den 1 januari 2017.

Andra förändringar inom specialiserad gynekologi:

  • Krav på att två läkare ska vara kliniskt verksamma inom uppdraget.
  • Ökade krav på kompetens inom fertilitetsutredningar.
  • Assisterad befruktning och medicinska aborter ska kunna utföras av alla gynekologer med rätt kompetens.

Länk till tjänsteutlåtande på sll.se 

Läs mer om gynekologisk cancer på cancercentrum.se