Nyheter

Stockholm Gotland
Gyncancer följs upp i öppenvården

Tillgängligheten till uppföljning ökar för patienter som har behandlats för gynekologisk cancer och som har låg risk för återfall. Från årsskiftet ska patienterna kunna följas upp av gynekologer inom vårdvalet i Stockholms läns landsting.

Stockholm Gotland
Hälften av Sveriges patologilabb ingår i ExDIN-nätverket

Västerbottens läns landsting och Region Jämtland-Härjedalen har anslutit sig till det bilddiagnostiska nätverket ExDIN före sommaren. Tillsammans med tidigare medlemmar så ingår nu 50 % av Sveriges patologilabb i nätverket

Stockholm Gotland
Ny kursstart för Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska.