Nytt centrum för cancerrehabilitering

Sidan publicerades 18 april 2016

Under våren öppnar Centrum för cancerrehabilitering i lokaler på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm. Detta ska ge alla patienter med cancer i Stockholms län möjlighet till specialiserad rehabilitering.

Just nu pågår rekrytering av medarbetare till det multiprofessionella team som ska starta upp den nya verksamheten och arbeta med rehabiliteringen av de patienter som kommer till centrumet.

Det nya centrumet för cancerrehabilitering kommer att göra stor skillnad för alla de patienter som är i behov av specialiserad cancerrehabilitering. Centrumet har även i uppdrag att ytterligare utveckla cancervårdens rehabilitering och göra skillnad för cancerberördas livskvalitet.

- De närmaste åren blir en uppbyggnadsperiod då vår utmaning blir att anpassa verksamheten till våra patienters behov så mycket som möjligt, vi behöver vara både lyhörda och flexibla säger, Maria Hellbom, psykolog och verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering.

RCC:s patient- och närståenderåd prioriterar cancerrehabilitering högt.

– Det är glädjande att Centrum för cancerrehabilitering  blivit verklighet på så kort tid, säger RCC:s processledare för cancerrehabilitering, Pia Mickols.

Om Centrum för cancerrehabilitering

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att driva Centrum för cancerrehabilitering. Det nya centrumet är en del i RCC:s regionala cancerplan.
Centrumet ska bedriva tvärprofessionell cancerrehabilitering med forsknings- och utbildningsperspektiv. I uppdraget ingår även att ta fram e-tjänster, nätverkssjukvård samt standardiserade processer för cancerrehabilitering inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.