Lika väntetid för kvinnor och män med tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 18 april 2016

Nya uppgifter visar inte någon skillnad i väntetid mellan kvinnor och män inom vården av tjock- och ändtarmscancer. Inga uppenbara skillnader visar sig heller avseende väntetider mellan olika befolkningsgrupper i dagsläget.

–  Det är glädjande eftersom en stor del av RCC:s arbete med den nationella cancerstrategin och den regionala cancerplanen har som övergripande mål att bidra till en mer jämlik cancervård. Det finns dock mycket kvar att göra för att vi ska nå målet om en rättvis och rätt behandling för alla oavsett bostadsort, position i samhället eller vilken sjukdom det gäller, säger Roger Henriksson, professor och chef, RCC Stockholm – Gotland.

Ledtider i realtid

Sedan en tid tillbaka redovisas ledtider i realtid för ett flertal tumörer på RCC:s hemsida. RCC Stockholm – Gotland har tillsammans med representanter för utvecklingsavdelningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting och professionen tagit fram en modell för att få fram realtidsdata för ledtider ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser.

Nu jämförs ledtider i princip i realtid på sjukhusnivå inom bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, livmoderkroppscancer och cancer i urinblåsan.

Sammanställning av ledtider inom standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ska förkorta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Läs sammanställningen över ledtiderna inom förloppen här. Sammanställningen gjordes under perioden 1 januari 2014 till den 30 juni 2015 för att ha ett ingångsläge innan arbetet med de fem första standardiserade vårdförloppen drog igång.