Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 20 april 2016

Kontaktsjuksköterskeutbildning som skapar en gemensam kunskapsgrund är en framgångsfaktor för gott samarbete för arbete mot gemensamma utvecklingsmål. Om det berättar Carina Rundstöm, samordnande kontaktsjuksköterska i gyncancerprocessen vid kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Alla kontaktsjuksköteskor på tumörkirurgen kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset har gått utbildningen kontaktsjuksköterskan i cancer vården.

– Genom att alla har gått samma utbildning har vi fått samma grundkunskaper och en gemensam bild av rollen som kontaktsjuksköterska. Det skapar en bra energi och kraft att genomdriva utveckling vid vår enhet, säger Carina Rundstöm, Leg sjuksköterska specialist i onkologisk vård, samordnande kontaktsjuksköterska i gyncancerprocessen, kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna och processledare i gyncancerprocessen RCC Stockholm – Gotland.

Ökad kunskap

Kunskapen kring regionala cancerplanen har ökat bland kontaktsjuksköterskorna på tumörkirurgen. Vi har även fått ökad kunskap om vilka websidor patienten kan söka upp och läsa. Genom att få insyn i begreppet hälsolitteracitet har vi också fått en större förståelse för att patienter kan ha olika förmåga att söka kunskap och förstå den information som står på nätet. På så sätt kan vi möta patienten på ett bättre sätt. Vi har även lärt oss mycket nytt om personcentrerad vård där vi bland annat börjat ställa mer öppna frågor till patienten och på så sätt ringar vi in det som är viktigast för patienten.


- Nu känner vi oss inspirerade att fortsatt införa arbetet med Min vårdplan och att initiera ett arbete för uppföljning av patienters livskvalitet efter behandlad livmoderhalscancer, säger Carina Rundström.

Nytt sätt att lära

Det har även varit inspirerande att testa nya sätt att lära via lärplattformen Pinpong. Ett exempel är läsloggen där man får möjlighet att få feedback och nya infallsvinkar på sina egna texter och analyser samt att återkoppla till studiekamrater på deras texter.

– Jag kan varmt rekommendera utbildningen den har gett vår enhet en stor möjlighet och energi till utveckling, som i slutändan ger patienten en god vård avslutar Carina Rundström.

Om kvinnokliniken

På enheten opereras patienter med gynekologisk cancer. Varje vecka skriv det in ca 15 nya patienter.