Jämlik vård med kommunsamverkan

Sidan publicerades 18 april 2016

– Information om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av cancer via lokala nätverk är viktigt och fungerar väldigt bra, berättar Mary-Louise Gwada som fick cancer för tio år sedan och nu är en av hälsoinformatörerna i ett pilotprojekt som RCC Stockholm – Gotland driver tillsammans med Botkyrka kommun. Syftet är att förebygga cancer.

Språkförbristning är en av utmaningarna för en jämlik cancervård. Statistik visar att kön, ekonomi och bostadsort påverkar möjligheten att överleva en cancerdiagnos. Okunskapen om cancerprevention är stort problem.

– Vi ska öka kunskapen om hur man själv kan minska riskerna för att insjukna i cancer. Genom att informera via hälsoinformatörer som ofta kan flera språk når vi boende i området i deras vardag på ett väldigt bra sätt, säger Arja Leppänen projektledare och processledare jämlik vård, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

40 hälsoinformatörer och ambassadörer

För att sprida kunskapen om cancer har RCC tillsammans med Botkyrka kommun bland annat engagerat hälsoinformatörer och ambassadörer som bor och är aktiva inom kommunen. På så sätt nås Botkyrka-borna i sin vardag på sitt eget språk. I dagsläget är drygt 40 hälsoinformatörer och ambassadörer engagerade i att informera Botkyrka-bor om hur de kan förebygga cancer. Läs mer om pilotprojektet här. En av ambassadörerna är Dogge Dogelito som mist sin fru i cancer. Dogge har bland annat anordnat en rappkväll med cancer som tema.

– Det är speciellt roligt att pilotprojekt är godkänt som ett av Unesco LUCS kunskapspilotprojekt och att vi har fått stor uppmärksamhet i media, avslutar Arja Leppänen.

Nästa steg

Projektet kommer att utvärderas och nya riktlinjer kommer att tas fram för att etablera liknande samverkan med andra delar av regionen.

Bakgrund

RCC Stockholm – Gotland arbetar intensivt med att öka jämlikheten inom cancervården i enlighet med den nationella cancerstrategin och den regionala cancerplanen 2016 – 2019. Med fokus på rätt och rättvis vård oavsett bostadsort, position i samhället eller cancersjukdom.
I Botkyrka bor 88 900 personer varav 53 procent har utländsk bakgrund. Botkyrkaborna har kortast utbildning och lägst inkomst i Stockholms landsting.