Effektivisering av multidisciplinära konferenser

Sidan publicerades 18 april 2016

RCC arbetar med att ta fram en lösning för att optimera processen för regionala multidisciplinära konferenser (MDK) för minskad tid till behandlingsstart, minskad oro för patienten och för att frigöra tid för de redan hårt belastade experterna.

Inom MDK finns stor effektiviseringspotential genom att strukturera och digitalisera arbetet för ökad effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet. Evidens visar att MDK förbättrar patientens behandlingsresultat och allt fler nationella riktlinjer och vårdprogram har MDK som ett absolut krav. 

Lösningen möjliggör att rätt expert kan delta i multidisciplinära konferenser (MDK) oavsett geografi eller organisation samt att förenkla sammanställning och distribution av behandlingsrekommendationen säger, Christina Kling Hassler, överläkare och verksamhetsutvecklare inom diagnostik och medicinsk IT vid RCC Stockholm – Gotland.

Om pilotprojektet faller väl ut ska lösningen kunna användas för MDK inom fler cancerdiagnoser.

Kortar ledtider

Att korta ledtiderna är ett av målen inom den nationella cancerstrategin och satsningen på Standardiserade vårdförlopp. MDK-lösningen kan bidra starkt till att nå detta mål.