E-tjänst för Min vårdplan cancer

Sidan publicerades 18 april 2016

Min vårdplan cancer är den första e-hälsotjänsten inom SLL för Min vårdplan. Hela vårdplanen blir enkel att nå både för kontaktsjuksköterskan och patienten och ger en ökad möjlighet för patienten att medverka i den egna vården och ökad tillgänglighet till information.

Pilotprojektet testas just nu på bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

- Genom att använda denna lösning kan vi på ett enklare sätt individanpassa informationen till patienten och ökar möjligheten för patienten att medverka i planering samt göra aktiva val säger, Maria Eriksson Duffin, kontaktsjuksköterska vid bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset.

Om lösningen

- I applikationen visas hela vårdplanen. Detta innebär att till exempel behandlingsbeslut, information av olika slag och självskattningar blir synlig för patienten. Parallellt visas tidslinje med bokningar och vårdhändelser i patientens vårdprocess, säger Birgitta Cornelius, projektledare, avdelningen för e-hälsa och strategisk IT vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Bild på processen min vårdplan cancer 

Läs mer om lösningen här

Nästa steg

Om pilotprojektet faller väl ut kan fortsatt utveckling ske.