Cancerplan 2016-2019 antagen i Region Gotland

Sidan publicerades 11 februari 2016

I Cancerplan 2016-2019, som antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland, finns bland annat åtgärder för ökad patientdelaktighet, patientansvariga team och forskningsnätverk.

Cancerplan 2016-2019 innehåller övergripande åtgärder, men även en mängd konkreta insatser för att utveckla och förbättra patientens väg genom cancervården. Planen har tagits fram av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland  i samverkan med beslutsfattare, verksamhetschefer, forskare, vårdpersonal och patientföreträdare.

Mer om samanträdet