Beslut - avvakta Socialstyrelsens utredning

Sidan publicerades 21 april 2016

Den stora STHLM3 studien som är genomförd av KI med stöd av SLL har visat på lovande möjligheter att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer. Det finns dock en del frågetecken. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att avvakta Socialstyrelsens påbörjade utredning för att utröna hur effektivt detta test är jämfört med andra screeningmetoder. Fram till att denna utredning är klar, rekommenderas att inga fler test görs enligt STHLM3-metoden.

Avvakta Socialstyrelsens utredning

Innan en rekommendation kan komma har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att avvakta Socialstyrelsens, i samarbete med SBUs, påbörjade analys och utredningsarbete för att utröna hur en framtida organiserad screening ska läggas upp och STHLM3 metodens plats i denna. Fram till att denna utredning är klar, rekommenderas att inga fler test görs enligt STHLM3-metoden. Ett råd som även stöds av Metodrådets vetenskapliga utredning från juni 2015. Slutgiltigt beslut om organiserad screening tas av Socialstyrelsen.

STHLM3 är en väl genomförd studie och ett viktigt, men ofullständigt, steg på väg mot en organiserad screening. Ytterligare forskning behövs och pågår för att hitta en optimal kombination av blodanalyser och magnetkamerabedömningar för att minska allvarliga bieffekter och öka både sensitivitet och specificitet för undersökningarna. Därmed kan man få rätt patienter till behandling respektive övervakning eller friskförklaring.

Om STHLM3

Den stora STHLM3 studien genomförd av KI med stöd av SLL har visat på möjligheter att genom nya prediktiva markörer bättre avgöra vilka som behöver aktiva insatser respektive de som man kan avvakta att ge behandling.

STHLM3-testet är ett blodprov för att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer, framtaget för män mellan 50 och 70 år. Testet kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande prostatacancer vid vävnadsprov.

Mer information


På uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören

Johan Bratt, överläkare
Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Carl Gustaf Elinder, professor, adj
Avdelningschef, avd. Stöd för Evidensbaserad Medicin

Roger Henriksson, professor
Avdelningschef Regionalt cancer centrum Stockholm Gotland

Elisabeth Persson, docent
Medicinsk rådgivare, ansvarig Metodrådet SLL-Gotland
Avd. Stöd för Evidensbaserad Medicin

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Stockholms Läns Landsting